สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น 

สู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม

 

 การสร้างศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานตั้งแต่การตัดสินใจ การวางแผน การสรุปแผนงาน โดยเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนำไปสู่กระบวนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนได้ และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นนั้นๆ  

อีกหนึ่งช่องทางการสื่อสาร "สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น" line@

โหลดเอกสาร อบรม รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเอเชียฯ โหลดที่ ลิงค์...ด้านใต้นี้ครับ

Visitors: 8,668